Mycí linky pro logistické depo

Nároky na čistotu obalů rostou

Pouhé umytí a usušení obalových materiálů používaných v automobilovém průmyslu už zdaleka nestačí a dříve dostačující optická čistota je doplňována vyššími nároky na výslednou čistotu. Vyšší nároky jsou definovány tzv. velikostí zbytkových nečistot. Povolená úroveň zbytkových nečistot je u každého zákazníka odlišná dle způsobu použití daného obalu.

Provozovatel čistícího centra se ve výběrovém řízení rozhodl pro mycí systém nabízející jednoduché a rychlé přestavení zařízení k mytí předmětů různých rozměrů.

Od nového mycího zařízení se očekávala variabilita umožňující mytí všech typů používaných obalů. Dalším důležitým parametrem bylo navýšení kapacity čištění a zajištění stoupajících požadavků na výslednou čistotu s důrazem na efektivitu a hospodárnost mytí a sušení. „Nová linka má proto dvakrát lepší parametry výsledné čistoty mycího procesu než předchozí zařízení,“ připomíná ing. Jiří Burda, majitel společnosti NERKON.

JIPOCAR - PROGRESS 501-1000

Kompletní fotogalerii naleznete zde.

Dvojitý oplach: vyšší úroveň čištění

Díky modulární konstrukci nového mycího zařízení je zajištěn potřebný čistící a sušící proces obalových materiálů navržený na míru potřebám tohoto projektu s možností budoucího rozšíření zařízení o nové moduly dle rostoucích kvalitativních a kapacitních požadavků. Mycí proces se u tohoto zařízení skládá ze třech kroků, prvním krokem je hlavní mytí, v druhém kroku následuje první oplach a ve třetím závěrečný oplach. Mezi každým krokem jsou instalovány meziofukové moduly, které eliminují přenášení mycích roztoků mezi jednotlivými mycími nádržemi. Všechny kroky mycího procesu se dějí v uzavřených okruzích s automatickou regenerací mycích lázní, filtrací, hlídáním mezních teplot a minimální spotřeby vody. „V porovnání se staršími typy mycích zařízení tak dochází k dvojitému oplachu, což ve spojení s filtrací a kaskádovým vedením vody v zařízení zaručuje vyšší úroveň požadované čistoty,“ zmiňuje Jiří Burda.

  • Zkvalitnění procesu mytí
  • Efektivnější mytí
  • Minimální zbytková vlhkost

Vzhledem k požadavku na maximální eliminaci zbytkové vlhkosti na očištěných obalech je důležitý proces sušení, který následuje za mycím procesem v druhé části zařízení a je zajištěn ofukováním mytých předmětů ze všech stran ohřátým vzduchem. Stejně jako je tomu ve fází čištění i sušící systém se automaticky přestavuje na daný mytý předmět, aby bylo možné dosáhnout co nejvyšší suchosti. Pro zajištění co nejlepšího procesu sušení pro různé druhy obalů lze měnit rychlost dopravníku, výkony ventilátorů nebo teplotu sušení.

Jednoduchá obsluha

Oproti ostatním mycím linkám nabízí nové zařízení automaticky stavitelné stranové vedení mytých předmětů, které zajistí mytí obalů ve vertikální pozici různých rozměrů do výšky 400 mm, což je maximální průchozí šířka zařízení, maximální průchozí výška zařízení je 1000 mm. Stranové vedení nastaví obsluha na vstupu zařízení pro každý mytý předmět individuálně pomocí ručních kol s převodovkou, spolu s bočním vedením se automaticky nastavuje mycí a sušící systém po celé délce zařízení do optimální vzdálenosti od mytého předmětu, není nutná žádná další fixace, otevírání zařízení a zastavování provozu mycí linky. Díky tomuto vybavení je nová mycí linka schopna umýt všechny rozměry používaných KLT přepravek, blistrů, palet a vík. „Čistíme KLT přepravky a blistry s různými rozměry, pro které se musí myčka přenastavit. Počet přenastavení je různý. Průměrně se pohybuje kolem 15 až 20 přenastavení za 24 hodin. Myčka je na potřebnou velikost nastavena během několika sekund,“ podotýká Pavel Král.

ovládání myčky přepravek NERKONOvládání a provoz mycího zařízení je zajištěn pomocí procesorového řízení s vizualizací provozních parametrů na obrazovce. Rozvaděč s dotykovou obrazovkou a ovládacími tlačítky je umístěn v prostoru vstupu do zařízení a obsluha je tak průběžně informována o celém procesu v zařízení. Při přetížení linky nebo jakékoliv odchylce ve zvoleném procesu mytí a sušení se systém automaticky vypne a obsluhu informuje o vzniklých problémech.

  • 15 až 20 přenastavení za 24 hodin
  • Jednoduché přestavení zařízení za pár sekund
  • Zvýšení kontroly samotného procesu

Mycí linka pracuje 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Její kapacita je plně vytížena a v současné době dosahuje maximální kapacity 1000 ks KLT přepravek 4317 / hod. K obsluze stačí pouze jeden pracovník na vstupu a jeden pracovník na výstupu. „Nová myčka nám nabízí různé přednastavené programy. Celý proces praní jednoho obalu trvá přibližně sedm minut,“ doplňuje Pavel Král. Pravidelná údržba probíhá jednou týdně. Každý modul mycí linky je čištěn individuálně pomocí prostorných dveří, které slouží i k servisnímu přístupu. „Dveře v každém modulu se musí otevřít a čištění probíhá pomocí vysokotlakého čističe. Dále dochází k výměně filtračních vložek, procesních voda a čistících přípravků. Celý proces čistění zařízení trvá přibližně pět hodin.“

ovládání myčky přepravek řady PROGRESS

Možnost automatického přizpůsobení se mycí linky velikosti obalu přineslo uživateli vedle kvalitnějšího čištění i zvýšení kapacity linky. „Značným přínosem je pro provoz nové mycí linky její univerzálnost, vylepšené technické prvky přestavování vedení a kontrola samotného procesu. Díky nově implementovaným vylepšením je pro nás provoz plynulejší což přináší nemalé úspory. Velký posun je v čistotě a suchosti obalů, ale také v chytrosti celé linky. S novým mycím zařízením došlo opět k výraznému posunu vpřed u mytí obalů“.

 

na míru vašim potřebám. více informací
hotline: +420 724 388 520 service.office@nerkon.cz

Kontaktní informace

NERKON s.r.o.
Pompova 602/4
617 00 Brno

e-mail: info@nerkon.cz
web: www.nerkon.cz

Všechny kontakty

Reference

Spokojené zákazníky máme nejen v České republice (všechny reference).