Operační program Zaměstnanost

1.6.2017 17:27   Novinky

Společnost NERKON s.r.o. realizuje projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Společnost NERKON s.r.o. realizuje projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost "Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti NERKON.", reg. číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/16_043/0004872. Předmětem projektu je rozšíření kvalifikace a kompetencí pracovníků a rozvoj společnosti, a to prostřednictvím systematického vzdělávání s důrazem na ovládání výrobních a informačních technologií, jazykovou vybavenost, odborné a měkké dovednosti.